Bli medlem
Ge en gåva

Enkätundersökning

Du har väl inte missat Ung Diabetes enkätundersökning? Här finns aktuell information om hur situationen för personer med diabetes ser ut i Sverige. Alla med diabetes, oavsett vilken typ, fick delta i undersökningen.

Denna enkätundersökning vänder sig till personer i alla åldrar som själv har någon form av diabetes. Det huvudsakliga syftet med enkätundersökningen är att följa upp de två undersökningar Ung Diabetes med samarbetspartners genomförde 2014 respektive 2017. Vi är framförallt intresserade av att undersöka om det skett några förändringar inom områdena behandling och hjälpmedel, kontakt med vården, barn- respektive vuxenmottagning samt psykosocialt stöd, och i så fall vilka.

Senast uppdaterad 5 november 2020