Bli medlem
Ge en gåva

Styrelsen för Medelpads Diabetesförening 2019-2020

Kontakta oss i styrelsen om du har frågor eller vill engagera dig i någon fråga

Jan-Åke Vesterlund

Ordförande
070-553 96 52
janakke65@gmail.com

Bengt SVensk

Vice ordförande
076-114 28 84
bgsvensk@gmail.com

Cathrine Svensk

Sekreterare
079-347 91 98
cathrine.svensk50@gmail.com

Sture Westberg

Kassör
070-275 81 51
westbergarn@telia.com

Birgitta Naapanki

Ledamot
070-631 32 96
bitta62nki@gmail.com

Karin Nylen

Ledamot

073-152 94 91

karham5@hotmail.com

Mats Gottvall

Ledamot
070-331 19 68
mats.gottvall@telia.com

Sara Persson

Suppleant

073-035 37 42

sara_persson82@hotmail.com

 

Senast uppdaterad 29 maj 2017