Bli medlem
Ge en gåva

Helene Hellmark Knutsson

Vice ordförande

helene.hellmark.knutsson@diabetes.se

Jag är till vardags riksdagsledamot för Socialdemokraterna och vice ordförande i Näringsutskottet. Förra mandatperioden var jag minister med ansvar för högre utbildning och forskning. Innan dess har jag varit landstingsråd i Stockholms läns landsting, numera Region Stockholm. Forsknings-och sjukvårdsfrågor liksom samhällsplanering i stort är de frågor jag brinner för och har jobbat med under en lång tid i mina olika uppdrag. 

Jag bor i Jakobsberg tillsammans med min familj. Vi har också ett sommarhus på Gotland. När jag inte arbetar umgås jag gärna med familj och vänner. Jag tränar regelbundet och deltar i motionslopp av olika slag för att motivera och inspirera till träning. Vid sidan av mina politiska uppdrag har jag haft och har olika styrelseuppdrag som gett mig god förankring och erfarenhet i civilsamhälle och näringsliv.

Mitt engagemang för diabetesfrågorna är att kunna bidra i det intressepolitiska arbetet för mer forskning och förbättrad sjukvård. Jag har ett stort nätverk inom politiken på alla nivåer, liksom inom sjukvården och akademin. Jag har även goda kontakter inom läkemedelsindustrin och medicinteknik. Jag är själv inte diabetiker men har flera närstående som både har och har haft diabetes. Att få driva på patientperspektivet känns otroligt viktigt och centralt för att alla ska kunna leva bra liv. 

Senast uppdaterad 31 mars 2020