Bli medlem
Ge en gåva

Om oss

Diabetesfonden (Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond) stödjer forskning för att hitta orsaker till och botemedel mot diabetessjukdomarna. Vi ökar även kunskapen kring diabetes och verkar för ett långt och friskt liv för de som lever med sjukdomen.

Vår vision är ett friskt liv med diabetes och en framtid utan sjukdomen. Därför stödjer vi forskning kring alla typer och aspekter av diabetes och dess komplikationer. Vi tycker det är viktigt att stödja diabetes som helhet, då vi ser att forskningsområden går in i och drar nytta av varandra. Det betyder också att vi kan ge anslag till de projekt som är av högst vetenskaplig kvalitet.

Ett vetenskapligt råd bestående av 10 av Sveriges ledande diabetesspecialister bedömer varje år de ansökningar som kommer in och lämnar en rekommendation till styrelsen.

Det är tack vare gåvor och testamenten som vi kan stödja och främja svensk diabetesforskning.

Ge en gåva

Tack vare forskning lever människor med diabetes längre än tidigare och drabbas mer sällan av komplikationer. Framsteg sker, men mer resurser behövs för att lösa diabetesgåtan. Ditt stöd gör skillnad för alla som lever med diabetes!

Ge en gåva
Senast uppdaterad 21 april 2021