Bli medlem
Ge en gåva

Tablettbehandling

Tablettbehandling vid typ 2-diabetes

När livsstilsförändring inte räcker till för att sänka blodsockret tillräckligt prövar man med olika former av tabletter.

Biguanider 

Preparatet sänker blodsockret genom att glukosproduktionen i levern hämmas och därmed förbättras insulinkänsligheten. En annan effekt är att glukosupptaget i musklerna ökar. Det är också en liten risk för att öka vikt. En annan fördel är att metformin inte kan orsaka för lågt blodsocker (insulin känning). De vanligaste biverkningarna är besvär från mage och tarm, något som kan gå över.

Man ska inte använda metformin om man har nedsatt njurfunktion. Om man får magsjuka med kräkningar och diarréer som varar mer än en dag, bör man tillfälligt upphöra med metformin för att man inte ska få biverkningar av medicinen.

Exempel på biguanider är: Metfomin® och Glucophage®.

Sulfonureider 

Benämns också Su- preparat. Ges när metformin inte är lämpligt eller om man inte tål metformin eller är normalviktig. Medicinen stimulerar till egen insulinfrisättningen i bukspottkörteln. Har en långvarig effekt som varar mellan 12-24 timmar. Vid behandling finns risk för lågt blodsocker (insulinkänning).

Exempel på sulfonureider är: Daonil®, Euglucon®, Glibenclamid®, Mindiab®, Amaryl® och Glimeperid®.

Metiglinider 

Stimulerar insulinfrisättningen från bukspottkörteln. Den har en kortvarig effekt och ska tas till maten. Eftersom den har en kortvarig effekt är risken mindre för lågt blodsocker (känning).

Exempel på metigllnider är: Novonorm® och Starlix®.

Glitazoner 

Detta läkemedel förbättrar insulinkänsligheten framförallt genom att minska mängden fettsyror i lever och muskler. En risk med behandling med glitazoner är att de medför en ökad risk att kroppen ska samla på sig vätska och ska därför inte ges till hjärtsjuka personer.

Exempel på glltazoner är: Actos®

Akarbos (Glucobay®)

Är ett läkemedel som påverkar kolhydrater i mag-tarmkanalen så att höjningen av blodsockret fördröjs efter måltid. En nackdel är att om man äter för mycket kolhydrater kan man få besvär med gaser och buksmärtor.

Exempel på akarbos är: Glucobay®

Inkretinläkemedel

GLP-1 är ett hormon som produceras i tarmen vid måltid. Den ökar frisättningen av insulin och minskar frisättningen av glucagon. GLP-1 har en direkt verkan på aptitcentra vilket gör att man blir mätt fortare, eftersom hormonet också bromsar tömningen av magsäckens innehåll till tunntarmen så tas födan upp långsammare från tarmen. Det ger ett lägre blodsocker efter en måltid och man går ned i vikt. En vanlig övergående biverkan är illamående och att man kan få diarré. Eftersom GLP-1 är ett hormon så måste det tas som injektioner precis som insulin. Ska inte ges till personer som har nedsatt njurfunktion.

Exempel på GLP-1 är: Exenatid, Byetta® och Litagluid Victoza®.

DPP-4 - hämmare verkar som ovanstående men man har förlängt effekten av det kroppsegna hormonet GLP-1 det gör att nedbrytningen går långsammare och effekten varar under en längre tid. Tas som en tablett 2 gång per dag. Får inte ges till personer med nedsatt njurfunktion.

Exempel på DPP-4-hämmare är: Sitagliptin, Januvia®, Vildagliptin och Galvus®.

Senast uppdaterad 12 oktober 2016