En rehabiliteringsresa är till väldigt stor hjälp för kroniskt sjuka. Efter vistelsen kan man hantera sin sjukdom på ett betydligt bättre sätt, säger Norbert Kuster.
Han lever sedan många år med typ 1- diabetes. I juni förra sommaren fick han en hjärtinfarkt och behövde en bypass-operation. Efter en tids återhämtning hemma fick han åka till Dr. Becker Klinik i Möhnesee. Här fick han hjälp att komma tillbaka efter hjärtoperationen och hitta balans i sin diabetes igen.
– I första hand lärde jag mig att jag måste dra ner på fettet i maten. Jag insåg också hur bara några minuters träning varje dag gör skillnad för hur jag mår. Människan behöver tid för eftertanke, vilket vistelsen på kliniken gav mig. Jag fick en chans att koncentrera mig på mig själv igen, säger Norbert Kuster.

KONVALESCENSRESOR ÄR EN del av det tyska sjukvårdssystemet. Vart fjärde år har du som patient rätt till en vistelse på en klinik, så länge du uppfyller vissa kriterier. För den som har diabetes innebär det att du ska ha problem med ditt blodsockervärde, kanske har du fått en akut hypoglykemi. Diabetesen kan också ha gett dig problem i yrkeslivet och hindrat dig från att utföra ditt jobb, eller så kan du ha drabbats av komplikationer i exempelvis fötter eller ögon.
– Resorna blir ett avbrott i vardagen där man i lugn och ro kan fokusera på sig själv och utforma sitt vårdprogram i samråd med läkare och terapeuter. Att komma ifrån sina anhöriga är också viktigt, de känner sig ofta överväldigade av sjukdomen och hjälplösa, säger Norbert Kuster.
Resorna finansieras via sjukvårdssystemet och sjukkassan, som också avgör om och vart du får åka. En dag på klinik kostar drygt 1 500 kronor och en vistelse varar i genomsnitt tre veckor. Det finns omkring 1 000 rehabkliniker runtom i Tyskland, vissa mer specialiserade på diabetes än andra. Ena patientgruppen blir remitterade direkt från akuten, ofta efter en operation, den andra gruppen får en remiss från sin diabetesläkare.

SPECIALISTKLINIKEN BAD HEILBRUNN har ett diabetesteam med 23 specialister och är certifierad av tyska diabetesförbundet. Hit kommer ungefär 2 000 diabetespatienter om året, jämnt fördelat mellan personer med typ 1- och typ 2-diabetes.
– Flera studier visar att rehabiliteringsresor lönar sig på sikt. Sjukskrivningarna minskar, människor håller sig friska och kan jobba längre före pension, berättar Andreas Liebl, chefsläkare och ansvarig för klinikens diabetesavdelning.
– Vårt mål är att patienterna ska börja bry sig om sig själva – och få verktygen för att ta hand om sig på rätt sätt. Vi vill ge alla som kommer hit ”empowerment”. Få dem att känna styrkan att leva fullt ut, bli självständiga och trygga i sin sjukdom.

Från Allt om Diabetes 2/2021

Diabetes i Tyskland

  • 9,5 miljoner tyskar lever med diabetes.
  • Efter Turkiet är Tyskland det europeiska land som har störst andel diabetessjuka, 10,4 procent.
  • Tyskland är nummer 4 på topplistan över de länder i världen som betalar mest för diabetesvård – 360 miljarder euro spenderas varje år.