Bli medlem
Ge en gåva
Varför ligger ni så långt ner på listan?

Varför ligger ni så långt ner på listan?

Alla med diabetes har rätt till en årlig fotundersökning. 5 000 personer i Värmland fick inte sina fötter kollade 2019, vilket placerar regionen bland de tre sämsta i Sverige på fotkontroll. Vi frågar Eric Le Brasseur, medicinsk utvecklingsledare i Region Värmland

– En fotvårdsterapeut som arbetar heltid ska träffa 400–500 patienter per år. Flera vårdcentraler i Värmland uppfyller inte målet eftersom det saknas fotvårdsspecialister. De patienter som hade friska fötter vid senaste undersökningen, eller inte hade någon känd fotproblematik, kan få vänta lite längre än tolv månader, vilket gör att vi halkar ner i statistiken. Skulle de utveckla komplikationer går det att ringa och få en tid snabbare.

Det saknas uppdaterad fotstatus för en av fyra i Värmland. Hur ser du på det?

– Det kanske inte är samma patienter som undersöks varje år, utan det är olika. Våra fotvårdsterapeuter har kontakt med läkare och distriktssköterskor, som görs uppmärksamma på patienter som inte fått en fotundersökning på länge och måste få en tid.
– Av tradition är det fotterapeuterna som bedömer fotstatus, men även diabetessköterskor gör numera fullständiga fotundersökningar. Därför kommer det att ges en möjlighet att göra fotundersökning varje år för alla med typ 1-diabetes.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska 95 procent av alla med typ 1 diabetes och mer än 99 procent av alla med typ 2-diabetes få fötterna undersökta årligen. Hur ser er strategi ut för att nå dit?

– Vi fortsätter att arbeta med utbildning av fotvårdsterapeuter och hur undersökningarna ska dokumenteras för att komma med i Nationella diabetesregistret. Tyvärr blir många fysiska besök nedprioriterade under pandemin. När vaccinationerna kommit i gång kommer vi att kunna byta fokus och förhoppningsvis undersöka fler.

Värmland, Gävleborg och Västerbotten delar jumboplatsen och erbjuder endast 73 procent av alla med diabetes en årlig fotundersökning. Rikssnittet är 81 procent. Vi har valt att jämföra 2019 års siffror, som inte är påverkade av pandemisituationen i vården.

 

Ur Allt om Diabetes, nr 1 2021