Bli medlem
Ge en gåva
Varför kan personer med typ 1-diabetes inte jobba som polis?

Varför kan personer med typ 1-diabetes inte jobba som polis?

Att ha typ 1-diabetes slår undan benen för den som vill jobba som brandman, pilot eller polis. Vi frågar Kia Samrell, polisinspektör på kompetensenheten på polisens HR-avdelning

– Polisyrket är komplext och ställer höga krav på personen. Man vet aldrig vilka situationer man kan hamna i, de kan vara oförutsägbara och farliga. Om man då behöver sitt insulin och inte kan komma åt det kan man utsätta både sig själv, sina kollegor och andra människor för fara. Det finns även andra hälsotillstånd och sjukdomar som gör att man inte kan bli polis, som exempelvis adhd och epilepsi.

Vad händer om du insjuknar under utbildningen?

– Eftersom du då inte kan få anställning som polis blir det svårt att fullfölja utbildningen.

Och om du får det när du redan jobbar som polis?

– Eftersom du då redan har en anställning kommer vi att omplacera dig om du arbetar i yttre tjänst. Bara för att man inte kan komma in på polisutbildningen kan man ändå arbeta inom vår organisation. Ungefär en tredjedel av våra anställda är civilanställda, till exempel som civil utredare, jurist, kriminolog/forensiker, fotograf, analytiker och IT tekniker. Då kan man vara en i teamet och hjälpa till.

Hur är det med typ 2-diabetes?

– Har du typ 2-diabetes görs en bedömning under rekryteringen, där du kan behöva intyg från din läkare.

Pågår det något arbete för att förändra reglerna?

– Vi ser över reglerna och kraven hela tiden. Men för att detta ska ändras krävs nog en förändring av hur vi arbetar när vi är färdigutbildade. Eller att forskarna hittar en väldigt framgångsrik behandling.