Bli medlem
Ge en gåva
Varför är ni sämst i Sverige?

Varför är ni sämst i Sverige?

Att sänka höga blodfetter är viktigt för att skydda diabetessjuka mot hjärtinfarkt och stroke. Men utskrivningen av blodfettssänkande läkemedel är låg – och allra lägst i Region Stockholm. Vi frågade Anna Morawski, specialist i allmänmedicin vid Kunskapsteam Diabetes, Akademiskt Primärvårdscentrum, i Stockholm

– Stockholm är Sveriges största region med 220 olika primärvårdsenheter. Kunskapen kring diabetesbehandling varierar inom regionen, och det kan vara svårt att nå ut med fortbildning och stöd till alla vårdgivare.

Det har varit så här i flera år. Varför blir det inte bättre?

– Det frågar vi oss varje år inom Kunskapsteam Diabetes och i expertråden för hjärta- kärl och endokrinologi, men vi har inget entydigt svar på det. Det är svårt att nå ut till alla enheter i regionen och det finns även ekonomiska skäl till att man inte prioriterar vidareutbildning.

Vad säger läkarna när ni påpekar detta?

– De blir förvånade över den låga andelen som får lipidsänkande behandling, och vi resonerar kring varför det ser ut så. Enligt läkarna blir det ofta en diskussion där många patienter tackar nej till statiner eftersom de har läst om biverkningarna och att preparatet inte är bra för det metabola systemet.

Hur arbetar ni för att förbättra detta?

– Vi jobbar aktivt för ökad evidensbaserad fortbildning och erbjuder vårdgivarna stöd i förbättringsarbetet på plats ute i verksamheterna. Då går vi igenom data från Nationella diabetesregistret och tittar på deras egna data över vilka läkemedel de använder. Vi diskuterar också kring riskfaktorer, komplikationer och patientundervisning, identifierar förbättringsområden, utarbetar en handlingsplan och följer upp när förbättringsarbetet genomförts.