Bli medlem
Ge en gåva
Varför är innehållet i klistret hemligt?

Varför är innehållet i klistret hemligt?

Allt fler med diabetes utvecklar hudallergi av sensorer och insulinpumpar som sitter fästa på huden. Men tillverkarna behöver inte uppge vad klistret innehåller. Det är hemligt – vilket gör allergiutredningar svåra. Vi frågade Helena Henriksson på Läkemedelsverket: 

– Tillverkaren behöver inte uppge det till konsumenterna, men den tekniska filen för produkten ska innehålla uppgifter om detta. Så vi på Läkemedelsverket, som är tillsynsmyndighet, kan begära att få tillgång till informationen.

Varenda smink- och hudprodukt måste innehållsdeklareras. Vad är skillnaden?

– Det är två olika lagstiftningar. I lagen för medicintekniska produkter, som dessa sensorer och pumpar tillhör, finns inte det krav som finns för hudkrämer och smink. Däremot ska exakt innehåll framgå i den tekniska filen som vi som myndighet kan ta del av.

Vad har de anmälningar som har kommit in resulterat i?

– Än så länge har rapporterna inte resulterat i några förändringar. Tillverkarnas utredning pågår och vi inväntar resultatet.

Vad ska tillverkarna göra?

– I första hand ska man designa bort problemet eller justera produkten. Om det inte går ska de minst informera om riskerna. I sista hand återkallas produkten och tas ur bruk.

Hur gör ni tydligt för vårdgivarna att ni vill ha in rapporter om allergier?

– Det är ett identifierat område för förbättring där det pågår ett arbete. Vi har ökat kontakterna med vården och informerar dem bättre. Om vårdens bild skiljer sig från tillverkarens har vi mer på fötterna i vår diskussion med tillverkaren. Därför är det viktigt att all personal inom hälso- och sjukvården rapporterar avvikelser.