Bli medlem
Ge en gåva
Varför har ni anställt en diabeteskonsulent?

Varför har ni anställt en diabeteskonsulent?

Fler barn får diabetes och allt fler får tekniska hjälpmedel. Som första landsting i Sverige har Region Jönköpings län anställt en diabeteskonsulent. Vi frågade Jesper Ekberg, folkhälsochef i Region Jönköping:

Varför har ni anställt en diabeteskonsulent?

– Diabetes som kronisk sjukdom ökar, även i yngre åldrar. När hjälpen och stödet kring diabetes blir mer avancerat, med fler tekniska hjälpmedel, vill vi med hjälp av konsulenten underlätta så att så många barn som möjligt ska få en fungerande vardag och leva ett friskare liv trots sjukdomen.

Vad ska konsulenten göra?

– Hon ska vara en länk mellan familj, förskola, skola och sjukvård. Det innebär att ta fram rutiner och riktlinjer så att barnen får rätt stöd. Se till att personal inom skola och omsorg får rätt utbildning och kompetensutveckling inom diabetesområdet. Utbilda personal vid skola och förskola vid nyinsjuknande. Och ha kontakt med familjer kring rådgivning och coachning.

Hur mycket hinner hon göra två dagar i veckan?

– Vi får se detta som en start. I början är det viktigt att förstå var luckorna och de extra behoven finns. Det är viktigt att prata med diabetesteamen, med familjerna och med kommunerna för att identifiera behov. Sen kan det nog förändras över tid.

Är det en tidsbegränsad tjänst?

– Nej, det är en fast tjänst. Personen som har uppdraget arbetar 40 procent, två dagar per vecka, som diabeteskonsulent och resten av tiden på den barnmedicinska kliniken på Ryhov. På det sättet har hon en klinisk vardag och hänger med i utvecklingen i nära kontakt med det barndiabetiska teamet.

Vad kan hon om diabetes?

– Hon har rekryterats från diabetesteamet och kan sjukdomen. Det är ju en grundpelare att man kan området.

Ska hon arbeta även med vuxna?

– I första hand barn och deras familjer.

Ni hade en konsulent tidigare som togs bort. Varför?

– Det var en tjänst som finansierades med projektpengar under en begränsad tid för att prova olika arbetssätt. Det projektet har bidragit med kunskap om behov och hur man kan arbeta till den här satsningen. Vi tänker att det är lönande på många sätt att ha konsulenter för barn med kroniska sjukdomar.

Kan tjänsten komma att utökas?

– Det är lite tidigt att säga. Vi måste få en bättre bild av hur det ser ut, vad som behövs och vad personen lägger tid på. Vi är glada att tjänsten finns och sen får vi se.