Varför har Barndiabeteskampen inte ens fått ett svar på sitt medborgarförslag?

– Vi har en rutin i Landstinget Dalarna att de politiska partierna får plocka upp medborgarförslag och omvandla dem till motioner. Det hade sett likadant ut om det hade varit ett annat förslag eller ett annat politiskt styre i landstinget.

Nu har Liberalerna tagit upp det som en motion. Varför tog inte ni som styr i landstinget upp det?

– Det har varit flera kontakter och en hel del diskussioner mellan vår ledning och personer i Barndiabeteskampen sedan förslaget kom in, det har inte legat still i frågan.

– Vår profession har direktiven att nya terapier ska användas, det finns inga politiska hinder mot det.

Vad är det som har hänt under tiden?

– När det kommer ny teknik och nya terapier måste professionen lära sig och ta den till sig. Sen måste det finnas bra evidens för nya tekniker och behandlingar. Nu under sista kvartalet 2016 kommer det nya rekommendationer från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, hur landstingen ska använda CGM och FGM.

Hur ser du på medborgarförslaget?

– Det är ett bra förslag, och det märks att de som lägger förslaget vet vad det handlar om, de är ju väldigt engagerade. Nu behandlar vi motionen på sedvanligt sätt, den ska beredas, tas till arbetsutskott och landstingsstyrelsen innan den kommer upp i fullmäktige för beslut i november.

– Sen vill jag göra klart att det inte finns några politiska beslut som hindrar vår profession att tillämpa ny teknik och nya metoder som de anser vara bra. Vi erbjuder ju också CGM och pump till patienterna. Engagemanget från Barndiabeteskampen har säkert bidragit till det

Kommer ni i majoriteten att stödja medborgarförslaget?

– Nu är det viktigt att respektera beredningsprocessen och den demokratiska processen. Sen får vi se hur förslaget ser ut när de är färdigberett. Jag tycker att det är ett bra medborgarförslag, och det finns egentligen inga hinder alls idag för professionen att använda den här tekniken.

Så du skulle bli glad om motionen går igenom?

– Det är viktigt att alla med typ 1-diabetes ska erbjudas både insulinpump och CGM, och det sker i hög utsträckning redan idag. Sen ska jag som lekman inte lägga mig i professionens bedömningar.

Borde inte alla typ 1-diabetiker, barn som vuxna, få tillgång till såväl insulinpump som CGM/FGM?

– Jo, absolut!

Barndiabeteskampen påstår att det finns en besparingspotential på upp till 480 miljoner/år. Håller du med om det?

– Jag har sett deras beräkningar, och jag har inga andra beräkningar som pekar åt annat håll. Det viktiga är inte kronor och ören utan människors hälsa som detta handlar om. För oss finns det inga ekonomiska hinder eller politiska beslut för vår profession att förskriva dessa terapier och hjälpmedel.

Samtidigt är landstingets ekonomi begränsad? Ni har väl inte hur mycket pengar som helst?

– Nej, det har vi ju inte. Men det finns inga politiska beslut som hindrar professionen att ta de beslut som behövs för dessa behandlingar. I stor utsträckning erbjuds också dessa hjälpmedel idag.

Så det finns inga ekonomiska hinder som stoppar det här?

– Nej, det finns inga politiska beslut som hindrar professionen att använda dessa hjälpmedel. 

Ni som fattar de här besluten, vilken kunskap har ni om typ 1-diabetes?

– Generellt är vi lekmän, men många har rätt hyfsad kunskap om detta. Diabetes är ganska vanligt så de flesta känner någon som har sjukdomen.

Samtidigt lyssnar vi på och litar på professionen som sitter på sakkunskapen.

– Det är viktigt att vi tillgodogör oss och använder nya tekniker för att hjälpa folk att klara hälsan. Vi måste hålla i ekonomin men ska ge bra vård och bra insatser till de som är sjuka. 

Hur kommer det sig att Dalarna ligger långt ner på listan i Sverige när det kommer till komplikationer vid typ 1-diabetes (enligt Nationella Diabetesregistret)?

– Det är svårt att säga och jag har inget klockrent svar på det. Barndiabeteskampen har satt fingret på en viktig del av vårt arbete, och jag tror att när vi kan jämföra 2016 med 2015 så kommer vi att kunna se att det har blivit bättre.