Bli medlem
Ge en gåva
"Landstingen ska inte använda Freestyle Libre"

"Landstingen ska inte använda Freestyle Libre"

I juni avråddes landstingen att använda FreeStyle Libre vid typ 2-diabetes, eftersom TLV inte har fått underlag för att kunna göra en hälsoekonomisk utvärdering. 

Vi frågade Mårten Lindström, ordförande i Läkemedelskommittén i Jönköping: Hur ser du på att Abbott inte har tillhandahållit det efterfrågade underlaget?

– Det är tråkigt och det försvårar våra möjligheter att införa tekniska hjälpmedel jämlikt i landstingen. Vi behöver ett hälsoekonomiskt underlag och Abbott har valt att inte ge oss det.
– De agerar utifrån vad de anser är bäst för företaget, det har jag lärt mig. Samtidigt har de en ”good will” att ta hänsyn till, och ett sånt här agerande förbättrar rimligtvis inte deras ”good will”.

Hur drabbas personer med diabetes av detta?
– En del med typ 2-diabetes kommer inte få det eftersom TLV inte kan utvärdera dem. Vid typ 1-diabetes avråder vi inte, men vi rekommenderar det inte heller utan konstaterar att det till stora delar redan är infört.

Vad får detta för konsekvenser?
– NT-rådet avråder landstingen från att använda Freestyle Libre vid typ 2-diabetes. Vid typ 1-diabetes är det redan till stora delar infört, trots att vi inte har ett hälsoekonomiskt underlag för det. Det beror på att vården har börjat använda det trots att vi inte har några utvärderingar. Jag ifrågasätter inte att produkterna kan ha en nyttoeffekt, men vi vill pröva det, det måste visas och vi vill kunna jämföra med annat.
– Efter vår avrådan har bolaget vänt sig direkt till diabetessköterskor i primärvården, istället för att gå till verksamhetschefen som brukligt är, med erbjudande om att personer med typ 2-diabetes kan få Libre gratis i en månad. Jag har gått ut i mitt landsting och avråder från den här typen av gratiserbjudanden eftersom bolaget skapar ett behov som landstingen och TLV tillsammans inte har kunnat pröva.

Hur ska vården använda hjälpmedel som Freestyle Libre och CGM i fortsättningen tycker du?
– Vi avråder vården från att använda Freestyle Libre vid typ 2-diabetes. Vid typ 1-diabetes har vi valt att inte säga något eftersom det i princip redan är infört. Samhället har varit sent att agera vid typ 1-diabetes, och det vore inte så klokt att så här sent komma ut med en avrådan som troligen inte skulle följas i någon större utsträckning.

Enligt Nationella programrådet bör 70-75 procent av personer med typ 1-diabetes ha dessa tekniska hjälpmedel. Hur realistiskt tycker du att det är i ljuset av detta?
– Vi för en dialog med programrådet kring detta. Tidigare har vården infört olika metoder men nu vill vi ta ett gemensamt ansvar för detta, vilket ligger i linje med landstingens arbete, via SKL, med ordnat införande, hälsoekonomi, gemensamma värderingar och jämlik vård över hela landet.
– Ekonomiskt handlar det om en halv miljard kronor för typ 1-diabetes, med en potential om 1,5 miljarder kronor per år för landstingen, om det införs även för typ 2-diabetes. Så det handlar om mycket pengar, utan att det har gjorts en hälsoekonomisk prövning av det.

Hur ser du på NT-rådets möjligheter att ta beslut om tekniska hjälpmedel på liknande sätt som för läkemedel, då tekniska hjälpmedel nästan alltid saknar den form av dokumentation som finns för läkemedel?
– Det är en stor utmaning. När det handlar om så här mycket pengar måste vi hitta modeller för att värdera även sådana produkter. Inom en snar framtid kommer closed loop-systemen, som också måste värderas så det är viktigt att göra det.
– Genom att utvärdera produkterna ökar också möjligheten till att få en jämlik vård, det är det inte idag. Det behöver göras nationellt och tillsammans, det ska alltså inte bero på i vilket landsting du bor när det gäller vård, läkemedel och tekniska hjälpmedel.

Skulle det vara rimligt att ställa tuffare krav på företagen?
– Absolut, vi måste göra det nationellt, eftersom vi också har en patientlag som innebär att vi ska göra lika. Om bolagen kan vända sig till 21 landsting kan det leda till orimliga förhållanden. Då skulle stora landsting kunna förhandla sig till avtal på ett sätt medan små landsting inte har samma möjligheter. Det gäller att skydda de små landstingen också. Klart vi ska sätta en press på bolagen för att få så bra villkor som möjligt, bland annat genom att avråda användningen om de inte kommer in med det underlag som vi behöver för att utvärdera deras produkter.
– Här har bolaget ett stort ansvar när de drog tillbaka sin ansökan och stoppade processen.

Vad tycker du om Abbotts agerande?
– Det är tråkigt, vi behöver komma vidare i frågan. Hade TLV fått möjlighet att värdera produkten hade vi kunnat hitta ett sätt att gå vidare och kanske förhandla.

Vad händer nu då?
– Det pågår en dialog, och jag hoppas att det leder till att vi får ett komplett underlag.

Läs kommentaren från Andreas Almroth på Abbott.

Kommentar från Andreas Almroth på Abbott

I Allt om Diabetes nr 4 2017 intervjuas Mårten Lindström från NT-rådet om varför de inte rekommenderar de svenska landstingen att använda Freestyle Libre vid typ 2-diabetes. Här svarar Andreas Almroth, landschef för Sverige och Finland på Abbott Diabetes Care.