Förloppet när en person insjuknar i diabetes är många gånger dramatiskt och obehagligt. Patienten får det tuffa beskedet om en diabetesdiagnos, och därefter följer en tids inläggning på sjukhus. Ibland har det även gått så långt att ketoacidos utvecklats.
Detta hoppas det internationella forskarnätverket Trialnet att man ska kunna undvika genom att identifiera sjukdomen i dess tidigaste skede, fördröja utvecklingen och, som ett långsiktigt mål, kanske kunna förhindra att den bryter ut.
– Identifiering av symtomfria förstadier till typ 1-diabetes kan jämföras med identifiering av högt blodtryck som ett sätt att förutspå hjärtinfarkt och stroke. Innan det blev vanligt med behandling av högt blodtryck saknade vi ett viktigt verktyg för att förebygga hjärtsjukdomar. I dag kan vi ingripa långt innan individer upplever symptom eller betydande komplikationer. Detsamma gäller nu för typ 1-diabetes, säger Trialnets ordförande Carla Greenbaum.

Åke Lernmark

200 screeningcenter över hela världen ingår i nätverket, som testar anhöriga till personer med typ 1-diabetes i syfte att bevara insulinproduktionen före och efter diagnos. Forskarna vill klassificera typ 1- diabetes i tre olika stadier.
Det första stadiet innebär att en person testats positivt för två eller flera diabetesrelaterade autoantikroppar och att immunsystemet börjat angripa de insulinproducerande betacellerna. Men blodsockret är fortfarande normalt.
I det andra stadiet har det uppstått en nedsatt glukostolerans till följd av minskat antal betaceller, men det finns ännu inga andra symtom.
Det tredje stadiet är när patienten visar de klassiska symtomen som att kissa ofta, viktminskning, trötthet och törst. Det är i detta stadium diagnosen ges och sjukdomen kommer som en obehaglig överraskning för patienten.

Forskarna menar att möjligheten till upptäckt av diabetes i dess tidigaste stadium ger stora fördelar. Behandling kan inledas, vilket gör att patienten inte hinner få symtom på diabetes samt att HbA1c inte hinner stiga, vilket kan ge färre komplikationer på sikt.
Vi tillfrågar släktingar till patienter med typ 1-diabetes om de vill testas för autoantikroppar. Cirka 6–7 procent har en eller flera sådana.
Dessa personer erbjuds att vara med i en klinisk prövning anpassad för respektive stadium av typ 1-diabetes. Personernas sjukdomsutveckling övervakas noggrant, säger professor Åke Lernmark vid Lunds universitet, som leder den svenska delen av Trialnet.

För tillfället pågår en preventionsstudie där personer med autoantikroppar ges en kapsel med insulin, eller placebo, för att se om insulinkapseln kan förhindra eller bromsa utvecklingen av typ 1-diabetes. Under våren startar ytterligare två preventionsstudier vid Lunds universitet. En uppföljningsstudie för personer som deltagit i Trialnet och insjuknat i typ 1-diabetes pågår.

Tidig upptäckt viktigt
- Familjemedlemmar som har en släkting med typ 1-diabetes har en 15 gånger större risk att insjukna än en person utan släkthistoria.
- Risken att drabbas av ketoacidos, vid insjuknande, minskar från 30 till 4 procent för den som deltar i forskningsprojekt som Trialnet.
- Screeningen kan utföras vid alla vårdcentraler i Sverige.

Den som vill veta mer kan gå in på www.med.lu.se/trialnet
Källa: Lunds Universitet

Ur tidningen Allt om Diabetes nr 3