Vi kollar blodsockret, vikt och midjemått på alla vuxna över 20 år, berättar Rosalba Olivera.
Hon är chef för sjuksköterskorna på det allmänna sjukhuset IMSS Clinica No.1 i den sydligt belägna staden Oaxaca.
− Om patienten har normala värden kallas han eller hon in för ny rutinundersökning vart tredje år, förklarar hon.
Rutinkontrollerna är en del i den nationella strategin för att bekämpa diabetes.
− Genom rutinkontroller hoppas vi minska antalet som lever med diabetes utan att veta om det samt identifiera personer som är i riskzonen för att utveckla sjukdomen, säger Cesar Arturo Serrano, chef för medicinkliniken på IMSS Clinica No. 1.

UPPSKATTNINGSVIS LEVER ÖVER tre miljoner mexikaner med diabetes utan att veta om det.
− Det är problematiskt eftersom det ökar risken för komplikationer, betonar Cesar Arturo.
Diabetes är i dag den främsta dödsorsaken i Mexiko. Över 90 000 personer mister livet till följd av sjukdomen och det är anledningen till att hälsodepartementet i fjol utmålade diabetes som en epidemi.
− Det bidrog till att diabetes fick mycket större uppmärksamhet, berättar Gisela Ayala, som leder det mexikanska diabetesförbundet, FMD.
Att diabetes uppmärksammas är enligt Gisela nödvändigt.
− Det behövs mer kunskap och medvetenhet kring sjukdomen, säger hon och tillägger att det är förbundets viktigaste verktyg för att förebygga.

TILLBAKA I OAXACA är väntrummen fyllda med patienter. En äldre kvinna sitter i rullstol med ett amputerat ben.
– Uppskattningsvis 30 till 35 procent av alla patienter har diabetes, säger Cesar Arturo. Rosalba förklarar proceduren vid rutinkontrollerna
− När blodsockret ligger för högt skickar vi patienterna till labbet för provtagningar. Överviktiga får träffa dietist, säger hon.
Även om mexikaner är genetiskt disponerade för att utveckla typ 2-diabetes är övervikt den viktigaste orsaken till att det finns så många personer i landet med sjukdomen.
– Kosthållningen är ett problem, med mycket fet mat, säger Gisela Ayala.
Ett stort problem är också den stora konsumtionen av läsk. Mexikaner dricker i genomsnitt 163 liter läsk per år, vilket gör dem till nummer ett i världen. Men i Mexiko är läsk billigare än vatten.

ETT VANLIGT PROBLEM som Rosalba och hennes kollegor upplever är att patienterna inte dyker upp till sina kontroller.
− Det är en del i vårt arbete att ringa och påminna dem, säger hon.
Patienter som får diagnosen diabetes får genomgå ett särskilt program med månatliga kontroller.
Gisela Ayala från Mexikanska Diabetesförbundet betonar att kontroller och kallelser inte hjälper om inte individen tar ansvaret för sin egen hälsa.
– Därför riktar vi särskilt in oss på hur viktigt det är att vi som individer tar rätt beslut i varje situation.

Mexiko

  • Över tio procent av Mexikos befolkning har diabetes, vilket innebär 13 miljoner personer med diabetes.
  • Andelen överviktiga utgör 63 procent av befolkningen, vilket är en starkt bidragande orsak till den höga förekomsten av typ 2-diabetes.
  • Diabetes är dödsorsak nummer ett i Mexiko. Över 90 000 personer dör årligen till följd av sjukdomen