IDF (Internationella Diabetesfederationen) har hela världen som arbetsområde för att motverka och utrota diabetes. 230 nationella diabetesförbund deltar i arbetet, och störst fokus ligger på att hjälpa länder som inte kommit lika långt som världens rika länder när det gäller tillgång till mediciner och vård.
Fredrik Löndahl känner ett särskilt engagemang för hjälporganisationen Life for a child, som ryms under IDF:s paraply. De samlar in pengar och material, främst insulin, till områden där man annars riskerar att bli utan.
− Att kunna bidra till att människor, och framför allt barn, får tillgång till insulin eller testmaterial så att de får chansen att leva ett så bra liv som möjligt ligger mig varmt om hjärtat. Där vill jag hjälpa till så mycket jag kan, säger Fredrik Löndahl, som är invald för att vara patienternas röst i en styrelse som annars domineras av ledamöter från diabetesprofessionen.
Förutom att Sverige kan bidra materiellt så menar han att de svenska erfarenheterna är en tillgång internationellt.
− Vi har en diabetesvård i världsklass och forskning som ligger i framkant. Så vi har mycket kunskap att bidra med.

INOM IDF FINNS människor från alla håll i världen, och det är inte alltid lätt att jämka samman olika kulturer när det gäller att ena organisationen. Där ser Fredrik Löndahl att han kan spela en roll.
− Jag kan förhoppningsvis bidra till ordning och reda. De västerländska nationerna vill hitta lösningar som är bra för alla och att man agerar tillsammans. Andra vill hellre föra fram sin egen linje. Så man får vara ödmjuk i sina strategier. De kulturella skillnaderna är större än jag trott, säger Fredrik Löndahl.

ATT ENGAGERA SIG internationellt ger också perspektiv på situationen på hemmaplan.
− Hur stora är de problem vi upplever egentligen? Det råder ingen tvekan om att diabetes är en global utmaning. Var sjätte sekund dör en person av diabetesrelaterade problem. Fredrik Löndahl menar att IDF ses som en stabil och seriös aktör och att de har en roll att spela för att motverka den globala explosionen av typ 2- diabetes.
− Ska vi uppnå något så måste vi göra det tillsammans och stå enade. Diabetes är inte isolerat till någon viss del av världen, utan påverkar en ofantlig mängd människor. Frågan måste lyftas på internationella arenor. Det är IDF:s förtjänst att FN antog en resolution mot diabetes som en allvarlig icke-smittsam sjukdom och nu ses som ett allvarligt hot mot den globala hälsan.

FREDRIK LÖNDAHL NÄMNER också den pågående ekonomiska krisen i Venezuela. Regeringen vill inte erkänna krisen och vägrar därför ta emot bistånd, vilket lett till att patienterna inte får tillgång till insulin. Där kan IDF trycka på och uppmärksamma situationen.
Fredrik Löndahl är jurist och domare i det civila. Erfarenheten av att förhandla och lyssna på olika sidor och uppfattningar är färdigheter som kommer att behövas i hans internationella roll. Han hoppas på ett mer enat IDF i framtiden.
− Jag vill se ett slut på interna stridigheter och att vi i stället samsas kring det viktiga arbete som behöver göras. Ett IDF som sätter diabetes i fokus och jobbar för att få stopp på sjukdomen.

IDF

  • IDF är en förkortning av Internationella Diabetesfederationen.
  • Organisationen bildades 1950.
  • IDF är en paraplyorganisation för 230 nationella medlemsorganisationer i 170 länder.
  • Mottot är ”En värld utan diabetes.”
  • Organisationen arbetar med att finna bot, förebygga samt att i fattiga delar av världen stötta med insulin, sjukvårdsmateriel och kunskap.